Bloglar

XML desteği nedir ?

XML (Extensible Markup Language), metin tabanlı verilerin organize edilmesi, depolanması ve taşınması için kullanılan bir metin biçimlendirme dilidir. İnternet üzerinde veri alışverişi ve depolama için oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. İşte XML desteği hakkında daha detaylı bir açıklama: XML Nedir? XML, kullanıcıların kendi etiketlerini ve belge yapısını tanımlayabilecekleri esnek bir metin biçimlendirme dilidir. HTML gibi, ancak HTML’in aksine, XML’in belirli bir etiket kümesi yoktur ve kullanıcılar kendi etiketlerini tanımlayabilirler. Bu nedenle, XML, veri saklama ve taşıma için daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. XML’in Özellikleri XML’in Kullanım Alanları XML ve JSON…

Daha Fazla